Elektrikli Yerden Isıtma & Geleneksel Isıtma Yöntemleri

Radyatör ve ısı pompası gibi tipik ısıtma sistemlerinin verimsiz ve bakımının pahalı olduğuna ve duvarda çok fazla yer kapladığına inanıyoruz! Dekoratörler bunu bildikleri için bu sistemlerden mümkün olduğunca uzak dururlar. Yerden ısıtma sayesinde evinizin her bir santimetrekaresini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Verimsiz Isı İmzası
Sağdaki şekilde ısının merkezi ısıtma sisteminden nasıl aktarıldığı gösterilmiştir. Nasıl da boğucu ve rahatsız bir ortam yarattığı ve pencerelerden, duvarlardan, tavanlardan ve çatıdan ısı kaybına yol açtığı görülebilmektedir. Tipik ısıtma sistemlerinin yarattığı eşit olmayan ısı dağılımı, odanın belli kısımlarının daha fazla ısıtılmasını gerektirir ve bu da enerji israfı + para israfı demektir.
Yerden Isıtma & Tipik Isıtma Sistemi İçin Elektrikli Radyan Isı İmzası
Aşağıdaki radyan ısı imzalarından görüleceği üzere, Warmup yerden ısıtma sistemi (solda) ile zeminden yayılan ısı, standart bir merkezi ısıtma sistemine (sağda) göre oda içerisinde çok daha hızlı bir şekilde ortalama bir sıcaklık sağlar. Bu şekil aynı zamanda merkezi ısıtmaya kıyasla yerden ısıtma sisteminin sağladığı eşit ısı dağılımını da açıkça göstermektedir.
© Warmup Plc | Elektrikli Yerden Isıtma TR - Kayıt No 472
472